Therapie

Naast de inzicht gevende therapeutische gesprekken wordt nu ook Dans Bewegings Therapie aangeboden.

Dans Bewegings Therapie (DBT)

Wat is DBT?

Er zijn oneindig veel manieren om bewegingen van het lichaam te gebruiken in psychotherapie. Binnen het frame van geïntegreerde kunstvakken binnen de psychotherapie wordt dans en beweging gebruikt voornamelijk voor loslaten,  belichaming, en ver(be)werken van gedachten en gevoelens. Dit kan worden bereikt door spontane bewegings improvisatie of door een meer gestructureerde dans/beweging ervaringen. Dans kan worden geïnspireerd door visuele verbeelding, meditatie, muziek, drama, en woorden. Expressieve dans geeft uitdrukking aan dat wat er in de spieren, en/of in het denken is opgeslagen, en komt naar buiten door de acties van het lichaam. Deze uiting omvat zowel bewust als onbewust materiaal.

Beweging helpt eenieder verbale verdediging te overbruggen en naar diepere lagen van het ‘zelf’ te gaan. De ontmoeting van het lichaam door de dans helpt mensen toegang te verkrijgen tot en verwerking van non-verbale gebeurtenissen. Dit omvat traumatische ervaringen die wel zijn opgeslagen, maar niet verbaal in het cognitieve deel van het brein. Tenslotte, expressieve beweging van het lichaam kan het individu, die opgesloten zit in zijn denken en niet meer in verbinding staat met zijn gevoelens, helpen weer contact te kunnen maken tussen denken en voelen. Oftewel mind en body weer te integreren tot een geheel.

_____________________________________________

‘The astonishing structure of the body and the amazing actions it can perform are some of the greatest miracles of existence. Each phase of movement, every small transference of weight, every single gesture of any part of the body reveals some feature of our inner life. Each movement originates from an inner excitement of the nerves, caused either by an immediate sence impression, or by a complicated chain of formerly experienced sense impression, or by a complicated chain of formerly experienced sense impression stored in the memory. This excitement results in the voluntary or involuntary inner effort or impulse to move.’

(Laban R., 2011. The Mastery of Movement. p. 19)