Autisme

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Pervasief wil zeggen: de ontwikkeling verloopt op meerdere gebieden anders. Autisme komt in meerdere vormen voor. De oude benamingen uit de DSM-IV als: autisme (ook wel de Kanner-vorm), Hoog-functionerend autisme (HFA), Asperger, PDD-NOS en het Rett-syndroom komen in de nieuwe DSM-5 niet meer voor.

Er wordt slechts gesproken over een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

In de DSM-5 zijn er nog slechts twee domeinen:

(1) beperkingen in de sociale communicatie en interactie

(2) repetitief gedrag / specifieke interesses

Vervolgens wordt de ernst en zwaarte ingedeeld in 3 niveaus.

Maar ook binnen de verschillende vormen zijn er zeer grote verschillen in hoe de stoornis tot uiting komt. En dit komt niet in de laatste plaats doordat elk kind geboren wordt met een eigen karakter. In de loop van de tijd vormt een kind zich een idee van wie hij is en hoe hij in de wereld staat, hoe de ander daarin staat, en de interactie daartussen.

En met name de interactie met de omgeving gaat bij Hoogbegaafdheid een grote rol spelen in het ontwikkelen van gedragspatronen. (hierover elders meer)

In het vormen van ideeën over zichzelf en de wereld ontstaan binnen autisme grote verschillen. Grote verschillen omdat het bij autisme gaat om aanleg en rijping.

Naast aanleg en omgeving speelt een derde factor een belangrijke rol, namelijk de rijping van het centrale zenuwstelsel. Dit stelsel omvat de hersenen en de zenuwbanen. Deze drie factoren, aanleg, omgeving en rijping, bepalen de aard en de ernst van de stoornis, en het verloop daarvan, waarbij van elk kind in eigen tempo de rijping plaatsvindt. Er zijn nieuwe theorieën ontwikkeld omtrent aanleg en rijping (Baron-Cohen, Delfos). Eén van die theorieën (Delfos) spreekt over het bestaan van verschillende ontwikkelingsleeftijden binnen één kind. Een kind met autisme kan soms op school heel goed zijn in rekenen en wiskunde, anderen krijgen ook met 14-15 jaar de tafels maar niet geautomatiseerd. Een jongen van 15 jaar met een normaal IQ is verbaal heel sterk, gaat zo vaak mogelijk een gesprek met je aan, en onthoudt alles wat je zegt, maar presteert op school op basisschool niveau groep 6. Een moeder is ervan overtuigd dat haar 6-jarige dochter geen vast voedsel kan verdragen, maar op een schoolkamp gaat er moeiteloos een bruine boterham naar binnen: er heeft, sinds moeder het opgaf haar dochter aan vast voedsel te laten wennen, rijping plaatsgevonden.

Diagnostiek en begeleiding zal steeds gericht zijn op die individuele verschillen tussen mensen met autisme, de verschillende ontwikkelingen binnen het individu, en de mogelijke en haalbare ontwikkeling daarvan.