Links en Literatuur

Literatuur

Boeken die goed leesbaar zijn en nuttige informatie geven

  • Delfos, M. F. (2001-2008). Een vreemde wereld. Amsterdam: SWP.  Over autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS. Voor ouders, partners, hulpverleners en de mensen zelf.

  • Emotional Intelligence. Why it can matter more than IQ.  Daniel Goleman (1996)
  • Diary of a baby. Daniel Stern (1998)

Links

www.autisme-nva.nl

(Ned. Vereniging Autisme)

www.balans.nl

(oudervereniging)

www.rijksoverheid.nl/pgb (regelgeving PGB)

 www.pgb.nl (wat te doen nu….)

www.autismeinfocentrum.nl

www.autsider.net (jongeren)

www.pasnederland.nl         (volwassenen)