Home

De praktijk is zich in de loop der jaren meer en meer gaan specialiseren in Hoogbegaafdheid en/of Autisme.

Nieuw

Poly Vagal Therapy

(Stephen W.  Porges and

Deb Dana)

Vaker blijkt dat kinderen op school, maar ook volwassenen in opleiding en werk, vast lopen door een niet onderkende Hoogbegaafdheid. Het kind voelt zich niet begrepen, zit niet lekker in zijn vel omdat het elke dag te maken heeft met onderstimulatie. Voor de volwassene uit het zich vaak in het afbreken van een opleiding, wrijving op het werk en/of problemen in de relatie. Het gedrag dat zowel het kind als de volwassene kunnen gaan vertonen, doet sterk denken aan het gedrag dat we bij autisme zien.

Hij/zij gaat zich meer en meer terugtrekken in zichzelf, is moeilijk te bereiken door de mensen om zich heen, ouders, leerkrachten, collega’s, familie. Ook kunnen zij plotseling explosief reageren, worden soms boos zonder een voor de ander aanwijsbare reden.

Is er sprake van in-aanleg-aanwezig autisme? Of is hier sprake van hoogbegaafdheid en aangeleerd gedrag? Of beide wellicht?

Met name volwassenen kunnen tot op hoge leeftijd worstelen met het leven. Vragen zich af waarom zij de dagelijkse omgang met mensen toch als zo lastig ervaren. Voelen zich niet op hun plek in het werk dat zij doen. Ook hier kan een niet onderkende hoogbegaafdheid een rol spelen. Al heel jong hebben zij ervaren dat hun manier van denken op bevreemding stuit in de omgeving, op school maken zij fouten in toetsen omdat de leraar vaak precies dat antwoord wilde hebben wat hij in gedachten had, en niet zit te wachten op beschouwingen over wat ook zou kunnen. Of die verdraaide multiple-choice vragen waar net niet het antwoord tussen stond wat jij door zorgvuldig nadenken had bedacht, en je dus maar iets uitkoos. Je ontwikkelt een zelfbeeld ‘ik doe het niet goed, ik ben raar en dom’. Afstromen naar een lager onderwijs niveau, en dus een minder uitdagende baan wordt vaak gezien. Is er hierbij tevens sprake van autisme, dan heb je ook nog moeite met de sociale omgang (met name in het voortgezet onderwijs is die intens) en het taalbegrip in de vakken. Ook mensen met een introverte persoonlijkheid kunnen op den duur zich zo terugtrekken uit het contact zodat zij er zelf, maar ook de omgeving last van hebben. Ook dan wordt wel eens aan autisme gedacht door betrokkenen en omgeving.

Echter iedereen kampt weleens met een gevoel niet aan te komen bij de ander, er zijn momenten waarin het voelt alsof het contact verbroken is. Begrijpt hij/zij nou echt niet wat ik bedoel, of wil hij/zij het niet begrijpen. En als dit vaker voorkomt wordt het gevoel van afstand steeds groter en lijkt soms wel onoverbrugbaar te worden.