Curriculum Vitae

Drs. Marijke van Dijk heeft gedurende 10 jaar als orthopedagoog (specialisatie diagnostiek en hulpverlening in problematische opvoedingssituaties) op Cluster IV scholen met alle leeftijd groepen, in psychiatrische klinieken,  zowel in open en gesloten setting, in de psychiatrie voor verstandelijk beperkten mensen, als in regulier VO-onderwijs, gewerkt. Zij heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in autisme en het cognitief functioneren van leerlingen met autisme in de klas. In 2007 behaalde zij in Leiden haar bachelor psychologie (specialisatie ontwikkelingspsychologie). In plaats van de master Psychologie ging zij, naast het starten van een eigen praktijk, direct door met een promotieonderzoek. Zij deed wetenschappelijk onderzoek bij het PICOWO van dr. Martine Delfos naar het functioneren van kinderen met autisme in de klas. De focus van het onderzoek ligt door opleiding en voortschrijdend inzicht nu meer op de ontwikkeling vanaf de geboorte van het vermogen tot communiceren. De taal van het lichaam staat daarbij centraal en in rechtstreeks verband met de interactie tussen mensen het functioneren van kinderen met autisme in de klas.

Om dit nieuwe onderzoek inhoud en onderbouwing te geven, volgde zij een 4-jarige opleiding tot Dans- en Beweging-Therapeut (DBT) bij AgapeBelgium.
(lees elders over dans- beweging-therapie).