Tarieven

PGB

Tarieven vanuit PGB (persoons gebonden budget) in onderling overleg

Particulier

Intakegesprek vrijblijvend en kosteloos indien er vervolgafspraken komen.

Advies/evaluatiegesprek € 90 p/u

Prive consult € 90 p/u

Telefonisch consult € 90 p/u

Email consult € 90 p/u

Consult aan huis en/of op school € 90 p/u,

Reisuren € 90 p/u, reiskosten € 0.35 p/km.

Psychologisch onderzoek

Intelligentieonderzoek € 630

Persoonlijkheidsonderzoek vanaf € 630

Diagnostisch onderzoek en rapportage € 105 p/u

Deze producten kunnen worden vergoed door uw verzekering, zie hieronder.

Informatie vergoedingen verzekering

De kosten van uw onderzoek/behandeling bij Autismepraktijk Rotterdam kunnen vergoed worden vanuit uw basisverzekering.

Verwijsbrief huisarts

Om de kosten vergoed te kunnen krijgen dient u voor aanvang van uw behandeling een geldige verwijsbrief naar de Generalistische Basis GGZ aan te vragen bij uw huisarts.

Eigen risico en hoogte vergoeding

Zoals bij alle behandelingstrajecten binnen de GGZ geldt het wettelijke verplichte eigen risico. Het eigen risico dient u altijd zelf te betalen. In 2021 en 2022 bedraagt het eigen risico minimaal 385 euro.

Het vergoedingspercentage ligt tussen de 65 % en 100 %, dit is afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij waar u verzekerd bent, en welke (aanvullende) verzekeringen u heeft.

U kunt zelf bij uw verzkering nagaan hoeveel er wordt vergoed en hoeveel u eventueel zef zult moete betalen.

Inkomstenbelasting

Het bedrag dat u wellicht zelf moet betalen is mogelijk als Bijzondere Ziektekosten aftrekbaar van de Belasting.