Informatiebijeenkomst verenigingen

Binnen een sportclub hebben met name trainers en leiders te maken met kinderen die anders zijn. En dat zijn niet alleen de kinderen met autisme, maar ook ADHD, faalangstige kinderen en kinderen die altijd wel opstandig lijken te moeten zijn. Informatiebijeenkomsten in het clubhuis voor alle leden die daar iets meer over willen weten, kunnen worden aangevraagd.
Op een informatiebijeenkomst wordt voorlichting gegeven over het kind achter het gedrag en hoe daar mee om te gaan.

Methode:

  1. PowerPoint presentatie

  2. tijdens en na de presentatie actieve deelname van aanwezigen

  3. nabespreking

  4. informatieboekje met tips hoe om te gaan met ‘probleemgedrag in de sport’

Kosten
De vergoeding voor een informatieavond gaan in overleg en naar draagkracht van de vereniging.