Lezingen

Hieronder vindt u waar en voor welk gezelschap in het land lezingen en cursussen op het programma staan. Wilt u deelnemen aan één van de aangekondigde lezingen of cursussen, dan kunt u contact opnemen middels het tabblad contact.

Lezingen op aanvraag

Zowel voor kleine gezelschappen, studiebijeenkomsten als voor congressen  kunnen lezingen worden verzorgd.

Mogelijke onderwerpen:

  1. Ontwikkelingsleeftijden binnen autisme

  2. Functioneren van kinderen met autisme in de klas

  3. Functioneren van kinderen met autisme in de sport, m.n. voetbal