Intelligentieonderzoek

Mogelijkheden voor een intelligentieonderzoek:

WAIS-IV, 2012 voor volwassenen in de Nederlandstalige bewerking. Deze is geschikt voor elke persoon in de leeftijd van 16-85 jaar. Handig om te weten voor opleiding en werk en het kan een bijdrage leveren in de diagnostiek van autisme.
WISC-III NL
Voor jeugd van 4-16 jaar. Voor jeugdigen is het vaak een middel om school bewust te malen van zijn/haar mogelijkheden.

SON-R 5.5-17, voor jonge en voor oudere kinderen van de Snijders-Oomen niet-verbale Intelligentietest. De SON-R tests zijn algemeen toepasbare intelligentietests waarbij het gebruik van gesproken of geschreven taal niet noodzakelijk is. De SON-R tests zijn daarom in het bijzonder geschikt voor kinderen met handicaps in de verbale communicatie en met taalproblemen. Dit betreft: kinderen met taal-, spraak- en gehoorproblemen, dove kinderen, autistische kinderen,kinderen met een ontwikkelingsachterstand en leerproblemen, allochtone kinderen die anderstalig zijn opgegroeid, en kinderen en volwassenen die verstandelijk gehandicapt zijn.