Op school

Kinderen met autisme presteren op school vaak niet naar wat zij zouden aankunnen volgens hun intelligentie. Op school wordt veel aandacht besteed aan het gedrag, en de juffen en meesters en later de docenten doen alles om het voor de leerling veilig en voorspelbaar te maken op school. Dat lukt goed, of soms wat minder goed, of soms niet. En ongemerkt raakt de belangstelling voor het schoolse presteren een beetje in de verdrukking. Want wat moet je nog meer doen, dan steeds zijn of haar naam te noemen als je iets uitlegt. Of naar hem of haar toegaan als je ziet dat hij niet verder kan, maar toch niet om hulp vraagt.

Veel van het gedrag in de klas heeft te maken met de verschillende ontwikkelingsleeftijden die er binnen een kind met autisme kunnen zijn. Wij brengen de verschillende ontwikkelingen die met het leren te maken hebben in kaart. Kunnen aan de hand daarvan bepalen wat nodig is om het leerproces (weer) op gang te brengen.