Tarieven

PGB

Tarieven vanuit PGB (persoons gebonden budget) in onderling overleg

Particulier

Intakegesprek vrijblijvend en kosteloos indien er vervolgafspraken komen.

Advies/evaluatiegesprek € 90 p/u

Prive consult € 90 p/u

Telefonisch consult € 90 p/u

Email consult € 90 p/u

Consult aan huis en/of op school € 90 p/u,

Reisuren € 90 p/u, reiskosten € 0.35 p/km.

Psychologisch onderzoek

Intelligentieonderzoek € 630

Persoonlijkheidsonderzoek vanaf € 630

Diagnostisch onderzoek en rapportage € 105 p/u  (vergoeding via verzekering psycholoog met BIG-registratie)

Voor deze producten is een verwijzing van de huisarts nodig.

Vergoeding bij psychologisch consult 1 januari 2019:

De psychologische gesprekken met een GZ – psycholoog vallen in de basisverzekering generalistische basis GGZ.

Wettelijk is een tarief vastgesteld voor de volgende psychologische hulp:

Basis GGZ Intensief € 1.356,25 bestaande uit dertien gesprekken.
Niet-basispakket zorg, los consult € 95,00.

Psychologische begeleiding zonder verwijzing
Als je geen verwijzing hebt van de huisarts bedragen de kosten van psychologische begeleiding € 90.00 p/u.

Het bedrag dat u wellicht zelf moet betalen is mogelijk als Bijzondere Ziektekosten aftrekbaar van de Belasting.

zie ook: https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/jeugd/jeugdzorg/ggz