Tarieven

PGB

Tarieven vanuit PGB (persoons gebonden budget) in onderling overleg

 

Particulier

Intakegesprek vrijblijvend en kosteloos indien er vervolgafspraken komen.

Advies/evaluatiegesprek € 80 p/u

Prive consult € 80 p/u

Telefonisch consult € 80 p/u

Email consult € 80 p/u

Consult aan huis en/of op school € 80 p/u,

Reisuren € 80 p/u, reiskosten € 0.35 p/km.

 

Psychologisch onderzoek

Intelligentieonderzoek € 480

Persoonlijkheidsonderzoek vanaf € 480

Diagnostisch onderzoek en rapportage € 95 p/u  (vergoeding via verzekering psycholoog met BIG-registratie)

Voor deze producten is een verwijzing van de huisarts nodig.

 

Vergoeding bij psychologisch consult 1 januari 2015:

De psychologische gesprekken met een GZ – psycholoog vallen in de basisverzekering generalistische basis GGZ.

Wettelijk is een tarief vastgesteld voor de volgende psychologische zorgproducten:

Basis GGZ Kort € 461,89 bestaande uit vijf gesprekken.
Basis GGZ Middel € 787,00 bestaande uit acht gesprekken.

Basis GGZ Intensief € 1.234,06 bestaande uit twaalf gesprekken.
Basis GGZ Chronisch € 1.138,94 bestaande uit elf gesprekken.

Niet-basispakket zorg, los consult € 95,00.

Psychologische begeleiding zonder verwijzing
Als je geen verwijzing hebt van de huisarts bedragen de kosten van psychologische begeleiding € 80.00 p/u.

Het bedrag dat u wellicht zelf moet betalen is mogelijk als Bijzondere Ziektekosten aftrekbaar van de Belasting.

zie ook: https://www.hoeverandertmijnzorg.nl/jeugd/jeugdzorg/ggz