Links en Literatuur

Literatuur

Boeken die goed leesbaar zijn en nuttige informatie geven

  • Delfos, M. F. (2001-2008). Een vreemde wereld. Amsterdam: SWP.  Over autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS. Voor ouders, partners, hulpverleners en de mensen zelf.

  • Emotional Intelligence. Why it can matter more than IQ.  Daniel Goleman (1996)

Links

www.autisme-nva.nl

(Ned. Vereniging Autisme)

www.balans.nl

(oudervereniging)

www.rijksoverheid.nl/pgb

(regelgeving PGB)

www.pgb.nl

(wat te doen nu….)

www.autismeinfocentrum.nl

(alg. informatie)

www.autsider.net

(jongeren)

www.pasnederland.nl         (volwassenen)

www.autismecafe.nl

(jongeren/volwassenen)