Links en Literatuur

Literatuur

Boeken die goed leesbaar zijn en nuttige informatie geven

  • Delfos, M. F. (2001-2008). Een vreemde wereld. Amsterdam: SWP.

    Over autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS. Voor ouders, partners, hulpverleners en de mensen zelf.

  • Delfos, M. F. (2005). A strange world. London: Jessica Kingsley Publishers.

About autism, Asperger’s syndrome and PDD-NOS. A guide for Parents, Partners, Professional Carers, and People with ASD’s.

  • Delfos, M. F., & Gottmer, M. (2006-2007). Leven met autisme. Zonder verstandelijke beperking. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
  • Delfos, M. F., & Fiddelaers-Jaspers, R. (2007). Moet ik nu huilen?

    Rouw bij kinderen met een stoornis in het autismespectrum. Kampen: Ten Have.

 

Boeken onder redactie

  • Delfos, M. F. (Ed.). (2005). Asperger in meervoud. Autisme en haar randgebieden. Amsterdam: SWP.

 

Links

www.picowo.nl

(Martine Delfos)

www.autisme-nva.nl

(Ned. Vereniging Autisme)

www.balans.nl

(oudervereniging)

www.rijksoverheid.nl/pgb

(regelgeving PGB)

www.pgb.nl

(wat te doen nu….)

www.autismeinfocentrum.nl

(alg. informatie)

www.autsider.net

(jongeren)

www.pasnederland.nl         (volwassenen)

www.autismecafe.nl

(jongeren/volwassenen)