Schoolprestaties

De prestaties op school zijn sterk afhankelijk van de ontwikkeling die de (autistische) leerling heeft doorgemaakt. Het komt voor dat een leerling in het voortgezet (speciaal) onderwijs met een IQ van ruim 120 op HAVO niveau op een aantal vakken examen doet en ook haalt, maar op Wiskunde 2x zakt op VMBO niveau. Hoe kan dit? Een intelligent 14-jarig meisje krijgt, ondanks veel oefenen met haar moeder, de tafels niet geautomatiseerd. Hoe kan dit? Juf: ‘hij let nóóit op, ik moet altijd zijn naam noemen’. Waarom leert deze leerling, ondanks herhaalde pogingen van de juf, dit niet? Door die verschillen in ontwikkelingsleeftijden in kaart te brengen, kunnen we werken aan die vertraagde of stagnerende ontwikkeling en het leerproces wel op gang brengen of verder helpen.