Persoonlijkheidsonderzoek

Het persoonlijkheidsonderzoek wordt uitgevoerd met een nieuwe methode. Elk mens heeft bepaalde eigenschappen en heeft in de loop der tijd een aantal vaardigheden ontwikkeld. Welke eigenschap(pen) het meest op de voorgrond staan, heeft te maken met het zogenaamde ‘voorkeursgedrag’. Hoe wíl iemand zich voordoen aan de ander. Elk mens maakt hier, al of niet bewuste, keuzes in. Dit bespreekbaar maken en zich bewust maken van eigen vaardigheden, wil vaak helpen wat steviger in de schoenen te staan en zekerder door het leven te gaan.